Epoke - danske romaner før 1900

Til Epokes forside
Epokes forside


Epoker og ismer
Romantik
Romantisme
Realisme/Idealisme
Realisme/Nyromantik
Realisme/Impressionisme
Naturalisme
Det moderne gennembrud
Symbolisme
Det sjælelige gennembrud
Mytisme
Det virkelige gennembrud

Kontakt Epoke
Lykke-Peer i ny udgave

Omslaget til Lykke-Peer Forsiden af den nyeste udgave af Lykke-Peer udgivet af Det danske Sprog- og Litteraturselskab og Borgens Forlag i 2000. Omslaget er komponeret af Lars Rosenquist Bech-Jessen på grundlag af et fotografi fra Hansen, Schou og Weller 1869 og et blad af HCA's skoledagbog fra 5.-8. december 1825 om eksamensskræk og digterdrømme:

Tirsdag 6
Rædsom Tandpine - kun sovet lidt om Natten; Pedersen var her, ret munter, "læg din Cicero bort! det nytter ikke du læser!" sagde han, "jeg læser ikke og du skal see jeg staaer mig ligesaa godt som du." "Det troer jeg nok svarede jeg, men naar jeg nu staaer mig ilde og veed jeg har læst saa har jeg dog Trøst!" - Var syg og kraftesløs i alle Lemmer, kunne næsten intet Læse. "Gaa tidlige i Seng!" sagde R jeg gjort det Klokken 8½.-


Onsdag
Oppe Klokken 4re men sygelig og søvnig. - Bedre med Tænderne. - Examen hos Rektoren begyndte. - Tanke om Julen opfylder min Siæl. -

Torsdag
Drømte hæslig om Natten, (om Nathan Davids Døtre og om at Rektoren syntes at skiænde skrækkeligt paa mig). - Frygt for Examen - Bøn til Gud. - Rektoren ganske god, men det gik daarlig, jeg ventede som Giesemann, et maadeligt men fik slet. - Skiæbne! hvorfor slaaer du Haanden af mig? - nu er hele min Juul fordærvet jeg maa vente det samme for Græsk; - O daarlige Væsen med dine Indbildninger; -


Kilde: H.C. Andersens Dagbøger 1825-1875, Bind 1 (1971), s. 24-25.
Tilbage

Til toppen
Tilbage til H.C. Andersens hovedside


Denne side er publiceret 10. november 2002.
Copyright 2002 by Iben Holk og Per Hofman Hansen.