Epoke - danske romaner før 1900

Til Epokes forside
Epokes forside


Epoker og ismer
Romantik
Romantisme
Realisme/Idealisme
Realisme/Nyromantik
Realisme/Impressionisme
Naturalisme
Det moderne gennembrud
Symbolisme
Det sjælelige gennembrud
Mytisme
Det virkelige gennembrud

Kontakt Epoke
Steen Steensen Blicher

Flugtveje

17. Blichers hovedværker
Af IBEN HOLK

 1. Præsterne
 2. Muserne
 3. Ruten
 4. Ossian
 5. Drømmen
 6. Knækket
 7. Digterpræsten
 8. Landøkonomen
 9. Nordlyset
 1. Fru Blicher
 2. Jægeren
 3. Digteren
 4. Rejserne
 5. Himmelbjerget
 6. Flugten
 7. Til sidst
 8. Værker Du er på denne side
 9. Litteratur og links

En Landsbydegns Dagbog  >


St. St. Blicher: Udvalgte værker. 1-4. (1982)

Christen Dalsgaard: Bondepige. Akvarel Christen Dalsgaard: Strand ved Krabbesholm pr. Skive. Akvarel Christen Dalsgaard: Strand ved Krabbesholm pr. Skive. Akvarel Johannes Larsen: Engbjerg Kirke. Akvarel.

Det er mere end 20 år siden, at større udvalg af Blichers store forfatterskab udkom. Det skete med Blicher-Selskabets og Gyldendals 4-binds udgave af Udvalgte værker (1982-1983) under redaktion af Felix Nørgaard, Gordon Albøge, Søren Baggesen, Steen Rasmussen, H.P. Rohde og Marie Stoklund.

Forsideillustrationer
 1. Christen Dalsgaard: Bondepige. Akvarel.
 2. Christen Dalsgaard: Strand ved Krabbesholm pr. Skive. Akvarel.
 3. Martinus Rørbye: Torvedag i Thisted. Akvarel.
 4. Johannes Larsen: Engbjerg Kirke. Akvarel. Alle i Kobberstiksamlingen.
bibliotek.dk

Steen Steensen Blichers værker
 • Ossian Digte. I-II. James Macphersons digte oversat til dansk af Blicher. (1808-1809)
 • Digte. Første Deel. (1814)
 • Digte. Anden Deel. (1817)
 • Generalprøven i Kragehul. (Lystspil, 1819)
 • Bautastene. (1823)
 • Brudstykker af en Landsbydegns Dagbog. (1824)
 • Sneeklokken. Nytaarsgave for 1826. (1825)
 • Johanna Gray, skuespil. (1825)
 • Nordlyset. Et Maanedsskrivt. (1827-1830)
 • Præsten i Wakefield. Oversættelse af Oliver Goldschmits roman (Føljeton i Nordlyset, 1827-28; udg. i bogform 1836)
 • Danmarks nuværende Tilstand. (1828)
 • Samlede Noveller I-IV. (1833-1834)
 • Samlede Digte I-II. (1835)
 • Svithiod. (1837)
 • Trækfuglene. (1838)
 • Viborg Amt. (1838)
 • Skytten på Aunsbjerg. (1839)
 • Vestlig Profil af den Cimbriske Halvøe. (1839)
 • Kornmodn. (1840)
 • Sommerrejse i Sverrig Aar 1836. (1841)
 • Min Tidsalder. (1842)
 • E Bindstouw. (1842)
 • Nye Noveller. (1843)
 • Fem Noveller og to jydske Sange. (1844)
 • Min Vinterbestilling I-III. (1844-1846)
 • Erindringer af Steen Steensen Blichers Liv, optegnede af ham selv. (1846)
 • Gamle og nye Noveller I-VII (Red. P.L. Møller, 1846)
 • Digte I-II. Ny udgave ved P.L. Møller. (1847)
 • Samlede Værker 1-23. (Det danske Sprog- og Litteratur Selskab, 1920-1933)
*


Til  18. Litteratur og links

Til toppen
Tilbage til Blichers hovedside

Publiceret 6. februar 2003. Opdateret 1. november 2012.
Copyright 2003 by Iben Holk og Per Hofman Hansen.