Epoke - danske romaner før 1900

Til Epokes forside
Epokes forside


Epoker og ismer
Romantik
Romantisme
Realisme/Idealisme
Realisme/Nyromantik
Realisme/Impressionisme
Naturalisme
Det moderne gennembrud
Symbolisme
Det sjælelige gennembrud
Mytisme
Det virkelige gennembrud

Kontakt Epoke
Steen Steensen Blicher

Flugtveje

18. Litteratur og links
Af IBEN HOLK

 1. Præsterne
 2. Muserne
 3. Ruten
 4. Ossian
 5. Drømmen
 6. Knækket
 7. Digterpræsten
 8. Landøkonomen
 9. Nordlyset
 1. Fru Blicher
 2. Jægeren
 3. Digteren
 4. Rejserne
 5. Himmelbjerget
 6. Flugten
 7. Til sidst
 8. Værker
 9. Litteratur og links Du er på denne side

En Landsbydegns Dagbog  >


Litteratur om Steen Steensen Blicher
 • Knud Sørensen: St. St. Blicher. Digter og samfundsborger. En illustreret biografi. Gyldendal, 1984.
  bibliotek.dk
 • Strejflys omkring Steen Steensen Blicher. DR Multimedie, 2001. 3 cd'er. (Litteratur - digterportræt).
  Knud Sørensen og Jørgen Johansen tegner et portræt af digteren, samfundsdebattøren og mennesket St. St. Blicher. Produceret af DR, P1 i 1982.
  bibliotek.dk
 • Omkring Blicher 1974. Redaktion: Felix Nørgaard under medvirken af Marie Stoklund, Gordon Albøge og Eyvind Rafn. Udgivet af Blicher-Selskabet. Gyldendal, 1974.
  bibliotek.dk
 • Felix Nørgaard: Steen Steensen Blicher. Illustreret med Povl Christensens træsnit. A. Rasmussens Bogtrykkeri, 1970.
  bibliotek.dk
 • Johs. Nørvig: Steen Steensen Blicher. Hans liv og værker. Udgivet af Jysk Selskab for Historie, Sprog og Litteratur. Munksgaard, 1943. 608 sider.
  bibliotek.dk
 • Søren Vasegaard: Digteren Steen Steensen Blichers levned. I halvandet hundredåret for digterens fødsel. Haase, 1932.
  bibliotek.dk
 • Søren Vasegaard: Til Belysning af Blichers Liv og Digtning 1820-1836. Woels Forlag, 1926.
  bibliotek.dk
 • Søren Vasegaard: Steen Steensen Blicher og Himmelbjergselskabet. I: Gads danske Magasin, 1921.
  bibliotek.dk
 • Jeppe Aakjær: En bristet Drøm. Blicher og Himmelbjergfesterne. Gyldendal, 1927.
  bibliotek.dk
 • Jeppe Aakjær: St. St. Blicher. Hans personlighed og hans muse. Levin & Munksgaard, 1926.
  bibliotek.dk
 • Jeppe Aakjær: Steen Steensen Blichers livs-tragedie i breve og aktstykker. Bind 1-3. Gyldendal, 1903-04. Optryk 1964.
  bibliotek.dk
 • Otto Borchsenius: Fra Fyrrerne. Literærer skizzer. Bind 1-2. Wroblewsky, 1878-1880.
  bibliotek.dk
 • Se også Litteratur og links om En landsbydegns dagbog

Litteratur om forfatterskabet
 • Henrik Denman: Steen Steensen Blichers sagnoptegnelser. I: Historisk Årbog for Randers Amt, 1982, s. 43-61.
  bibliotek.dk
 • Søren Baggesen: Den blicherske novelle. Gyldendal, 1965 og senere.
  bibliotek.dk
 • Ulla Albeck: Stil og Teknik i Blichers Noveller (1942)
  bibliotek.dk
 • Hans Ellekilde: Steen Steensen Blicher som Sagnoptegner. I: Nationaltidende 15. december 1941.
 • St. St. Blicher. En bibliografi. Udarbejdet af Annemarie Gjedde Jørgensen, Charlotte Hviid, Anni Johansen, Connie Juul Jeppesen og Mette W. Jønson. Udgivet af Blicher-Selskabet og Danmarks Biblioteksskole, 1993. 644 sider.
  Kronologisk opstillet bibliografi over bøger, dele af bøger, artikler, sange, breve og småtryk af Steen Steensen Blicher udgivet i perioden 1800-1980.
  bibliotek.dk
 • Jørgen Kaj Bertelsen: Blicher Bibliografi. Boghallens Antikvariat, 1933.
  bibliotek.dk
 • Søren Vasegaard: Nordlys-Perioden i Blichers Digtning. Gyldendal, 1917.
  bibliotek.dk
 • Hans Brix: Blicher-Studier. Gyldendal, 1916. 2. udgave 1967.
  bibliotek.dk

  Epokes specialsider med tilknytning til Blicher
*

Til toppen
Tilbage til Blichers hovedside

Publiceret 22. februar 2003. Opdateret 1. november 2012.
© Iben Holk og Per Hofman Hansen.