Epoke - danske romaner før 1900

Til Epokes forside
Epokes forside


Epoker og ismer
Romantik
Romantisme
Realisme/Idealisme
Realisme/Nyromantik
Realisme/Impressionisme
Naturalisme
Det moderne gennembrud
Symbolisme
Det sjælelige gennembrud
Mytisme
Det virkelige gennembrud

Kontakt Epoke
Kjøbenhavns flyvende Post (1830)
Om Flyveposten

Kjøbenhavns Flyvende Post 1830   Kjøbenhavns Flyvende Post,
der udkom fra 1. januar 1827 til 21. december 1837, er Johan Ludvig Heibergs (1791-1860) værk. Tidsskriftet rager højt op over tidens øvrige litterære blade på flere områder: Anmeldelser, debatindlæg og videnskabelige afhandlinger, fortrinsvis om æstetik og kritik. Bladet satte sig høje mål og stillede store krav til andre og sig selv. Det vakte ikke mindst af den grund modvilje hos mange.
    Til Flyvepostens fortjenester hører bl.a. lanceringen af den nye forfattergeneration spændende fra H.C. Andersen over Carl Bagger, Chr. Winther, Henrik Hertz og Fr. Paludan-Müller til Søren Kierkegaard. Ikke at forglemme Heiberg selv og Fru Gyllembourg, hvis Hverdagshistorier tydeligst markerer tidsskriftets retning mod virkelighedsskildringer, bort fra romantikken.

Til  Poul Martin Møller og Flyveposten
Til  Johan Ludvig Heiberg og Flyveposten
Kilde:
  • Uffe Andreasen: Efterskrift. I: Kjøbenhavns Flyvende Post. Bind IV (Fotografisk optryk 1984). - Side 549-573.
    bibliotek.dk

Tilbage
Til toppen


Denne side er publiceret 22. marts 2003.
Copyright 2002 by Iben Holk og Per Hofman Hansen.