Epoke - danske romaner før 1900

Til Epokes forside
Epokes forside


Epoker og ismer
Romantik
Romantisme
Realisme/Idealisme
Realisme/Nyromantik
Realisme/Impressionisme
Naturalisme
Det moderne gennembrud
Symbolisme
Det sjælelige gennembrud
Mytisme
Det virkelige gennembrud

Kontakt Epoke
Intelligensblade (1842-44)
Udgivne af Johan Ludvig Heiberg. Bind 1-4. Nr. 1- 48.

Intelligensblade. Titelblad 1842
Intelligensblade med Heibergs artikel om Paludan-Müllers Adam Homo
Se også Heibergs artikel om Stjernehimlen i Intelligensblade nr. 14, 1842.

Til toppen
Om Intelligensblade

Publiceret 7. april 2004. Iben Holk og Per Hofman Hansen.