Epoke - danske romaner før 1900

Til Epokes forside
Epokes forside


Epoker og ismer
Romantik
Romantisme
Realisme/Idealisme
Realisme/Nyromantik
Realisme/Impressionisme
Naturalisme
Det moderne gennembrud
Symbolisme
Det sjælelige gennembrud
Mytisme
Det virkelige gennembrud

Kontakt Epoke
Interimsblade 1834-37
Efterfølgeren til Kjøbenhavns flyvende Post
Årets Drama. Prolog ved forestillingen på Det kongelige Teater nytårsdag 1834.
Af J.L. Heiberg og fremsagt af fru Heiberg.


Interimsblad for 8. januar 1834
  Årets Drama. Prolog ved forestillingen på Det kongelige Teater nytårsdag 1834. Af J.L. Heiberg og fremsagt af fru Heiberg.

Til  Johan Ludvig Heiberg og Flyveposten
Se også oversigten Litterære tidsskrifter fra det nittende århundrede.
Til  Poul Martin Møller og Flyveposten
Til toppen


Publiceret 4. april 2004. Iben Holk og Per Hofman Hansen.