Epoke - danske romaner før 1900

Til Epokes forside
Epokes forside


Epoker og ismer
Romantik
Romantisme
Realisme/Idealisme
Realisme/Nyromantik
Realisme/Impressionisme
Naturalisme
Det moderne gennembrud
Symbolisme
Det sjælelige gennembrud
Mytisme
Det virkelige gennembrud

Kontakt Epoke
Perseus (1837-38)
Journal for den speculative Idee. Udgiven af Johan Ludvig Heiberg.

Perseus. Titelbladet 1837
Indholdsfortegnelse
Anmeldelsen af Svend Dyrings Hus
Svend Dyrings Hus med nodetryk

Til toppen
Om Perseus

Publiceret 7. april 2004. Iben Holk og Per Hofman Hansen.