Epoke - danske romaner før 1900

Til Epokes forside
Epokes forside


Epoker og ismer
Romantik
Romantisme
Realisme/Idealisme
Realisme/Nyromantik
Realisme/Impressionisme
Naturalisme
Det moderne gennembrud
Symbolisme
Det sjælelige gennembrud
Mytisme
Det virkelige gennembrud

Kontakt Epoke
Iben Holk
Iben Holk
Litteraturhistoriker, cand. phil.


Forfatter og medredaktør 1998-2008 på
Epoke - danske romaner før 1900
 • Født den 28. november 1946 i Lemming nord for Silkeborg.
 • Lærer (dansk, religionshistorie) fra Th. Langs Seminarium i Silkeborg 1969.
 • Lærer ved Usserød Skole 1969-1970, Ordrup Skole 1970-1971.
 • Optaget på Poul Borums forfatterskole i København 1969.
 • Cand. phil. i nordisk litteratur fra Københavns Universitet 1977.
 • Programmedarbejder ved Danmarks Radios Teater- og Litteraturafdeling 1977-1982.
 • Forlagskonsulent og redaktør ved Jyllands Postens Forlag Centrum 1980-1985.
 • Gæstelærer i biografi ved Danmarks Biblioteksskole 1989-1991.
 • Schneekloths Gymnasium og Falkonergårdens Gymnasium 1991-1996.
 • Forelæser ved Folkeuniversitetet i København 1994-1998.
 • Forfatter og redaktør på Epoke, Silkeborg Bibliotek, 1998-2008.
 • Foredragsholder og kursuslærer på Rødding Højskole somrene 2002-2005.
 • Arbejdslegat fra Kunstrådets litterært faglige udvalg 2007.
 • Nye artikler til Epoke: Johannes V. Jensens essayistik, 2008-2009.
 • Digterfilosoffen Johannes V. Jensen. Forelæsningsrække ved Københavns Universitet forår 2010.
 • 2015-2016: 'Livet selv. Digterfilosoffen Johannes V. Jensen'. Foredrag på Johannes V. Jensen Museet i Farsø, Fjaltring Sommerhøjskole, Odense Seniorklub og Dansk Magisterforening i Aarhus.
 • Poesi, skønhed og livslyst. Digterfilosoffen Johannes V. Jensen.
  Om grundelementer i Johannes V. Jensens essayistik, dvs. den jensenistiske livsfilosofi, antropologi, kulturanalyse og æstetik.
  Fem foredrag i marts-april 2017 på Folkeuniversitetet i København.


Lethland. Jørgen Leth. Lyrikeren og essayisten
Redigeret af Iben Holk
Udgivet på Museum Tusculanums Forlag
I bibliotekernes lektørudtalelse skriver Marianne Majgaard Jensen:
Beskrivelse: Samlet giver artiklerne en flot buket af læsninger, smukt bundet sammen og perspektiveret af Iben Holks interview med Leth. Artiklerne er skrevet af forskere, litterater og Leth-kendere, velskrevne artikler, meget vidende, egentlig ikke svære, men mange af dem kræver viden om Leth og litteratur. Grundig bibliografi. Flot omslag, godt layout.

Sammenligning: Der er skrevet meget om Leths værk med fokus på sport, film eller hans biografi. Om film og forfatterskab har vi Birkvad: 'Verden er Leth' fra 1992, Wichmann: 'Leth og kedsomheden', 2007, som er tematisk, og Ringgards nye 'Stoleleg', 2012, om hele hans værk, inkl.film. Så denne nye bog er dels et opdateret bud på Leth-læsninger, dels er den det værk, som bedst kommer rundt i hans forfatterskab og kan anvendes bredest.

Konklusion: Gedigent og flot værk.
Iben Holks Hjemmeside. E-mail ibenholk@gmail.com.

Fortids fremtid
Internettet som fænomen: Kulturhistorisk, litteraturhistorisk og identitetshistorisk.
Gymnasieskolernes Dansklærerforening afholdt sit årsmøde 4.-6. oktober 2001 i Kolding med tema om "kernefaglighed", da fagets identitet og kapacitet står til diskussion på den ministrielle dagsorden. Epoke var med. Læs her Iben Holks indlæg på konferencen: "Fortids fremtid. IT og danskfaget".

Det våde marmor. Om kunsten at skrive til internettet
Interview om arbejdet med Danske romaner før 1900. Et interview med bibliotekar og webredaktør Per Hofman Hansen.
Tidsskrift- og avisartikler
En bibliografisk oversigt i Bibliotek.dk.

Litterære arbejder i øvrigt

AFTERSWIM. En teatertur
Christian Ludvigsen i samtale med Iben Holk (2019). Upubliceret manuskript.

JÆRTEGN
Et essay om Johannes V. Jensens myter (2000)
C.A. Reitzel

Portrætserien / Redaktion og interviewsamtaler

LANDKENDING
En bog om Thorkild Hansen (1992)
Odense Universitetsforlag

Ø
En bog om Henrik Nordbrandt (1989)
Odense Universitetsforlag

SORT GULD
En bog om Henrik Stangerup (1986)
Odense Universitetsforlag

MYTESYN
En bog om Peter Seeberg (1985)
Forlaget Centrum

NATUR/RETUR
En bog om Per Højholt (1984)
Forlaget Centrum

TEGNVERDEN
En bog om Inger Christensen (1983)
Forlaget Centrum

TIDSTEGN
En bog om Ole Sarvig (1982)
Forlaget Centrum

LIVSTEGN
En bog om Jørgen Gustava Brandt (1979)
Schultz Forlag

Redaktion +

TRUFFAUT
Filmantologi (1985)
Forlaget Centrum

MODSTAND OG FRIHED
Bidrag til freds- og forsvarsdebatten (1984)
- sm.m. Ulrik Høy
Forlaget Centrum

ARTISTER
Poesiantologi (1975)
Borgens Biligbogs Bibliotek

TAPE-FLESH
Poetikantologi (1973)
Hvedekorn 4/ Borgen

Interviewsamtaler

Livets ekkorum
Johnny Kondrup om biografi
BOGENS VERDEN 5 (1991)

Biografiens veje
Keld Zeruneith om biografi
BOGENS VERDEN 3 (1991)

Liv og Poesi
F.J. Billeskov Jansen om dansk lyrik
BOGENS VERDEN 4 (1987)

Tiden er et spildprodukt
Niels Vørsel om sine fimmanuskripter
RAP 5/6 (1985)

Bidrag til antologier

Mytisme. Ny genre- og stilhistorie
ET SPRING IND I ET BILLEDE (2000)

Dengang i 50erne - Mindets mærker
BARN AF SILKEBORG (1999)

Lak/Trin/Koldbrand/Airlines/Venusvogn
DEN DANSKE LYRIK. BIND 5 (1987)

Fri for at være fri
FRIHED (1980)

Make-up Schiller
HVEDEKORN 4 (1973)

Bidrag til tidsskrifter

Livslabyrinten
Om Thorkild Hansen Resten er Stilhed (1953)
BOGENS VERDEN 5 (1986)

Mindets lov og lynild
Portræt af Birthe Arnbak
BOGENS VERDEN 1 (1986)

Poesi er ikke poesi
LUFTSKIBET 3 (1982)

Barock
VICTOR B: ANDERSENS MASKINFABRIK 11 (1980)

Cockpit 1-7
CHANCEN 1 (1979)

Rav, Marine, Kode, Gl. Skagen, Signatur
GYLDENDALS LYRIK 79

Souvenirs. 33 Trapper
HVEDEKORN 3 (1979)

Lille andagt
GYLDENDALS LYRIK 78

Tydeligheden
HVEDEKORN 4 (1978)

Gudskelov har jeg en elektrisk saftpresser
GYLDENDALS LYRIK 73

Digte

RUTER
Jorinde & Joringel (1983)

SKUM
Borgen (1974)

SKIN
Borgen (1972)

O
Arena SubPub (1969)


Til forsiden


E-mail til Iben Holk: ibenholk@gmail.com
Opdateret 17. juni 2022.