Epoke - danske romaner før 1900

Til Epokes forside
Epokes forside


Epoker og ismer
Romantik
Romantisme
Realisme/Idealisme
Realisme/Nyromantik
Realisme/Impressionisme
Naturalisme
Det moderne gennembrud
Symbolisme
Det sjælelige gennembrud
Mytisme
Det virkelige gennembrud

Kontakt Epoke
Maanedsskrift for Litteratur (1828-xx)
Udgivet af et Selskab.Til toppen

Publiceret 12. maj 2004. Iben Holk og Per Hofman Hansen.