Epoke - danske romaner før 1900

Til Epokes forside
Epokes forside


Epoker og ismer
Romantik
Romantisme
Realisme/Idealisme
Realisme/Nyromantik
Realisme/Impressionisme
Naturalisme
Det moderne gennembrud
Symbolisme
Det sjælelige gennembrud
Mytisme
Det virkelige gennembrud

Kontakt Epoke
Poul Martin Møller

En dansk Students Eventyr (1824)

12. Fragmentet
Af IBEN HOLK

 1. Teksthistorie 1824
 2. Synsvinklen 1870
 3. Romantismen
 4. Idealismens 8 ord
 5. Jegets dannelse
 6. Den absolutte
 7. Livsfilosofi
 1. Kunstsyn
 2. Realismens æstetik
 3. Periodisering
 4. Selviagttagelsen
 5. Fragmentet Du er på denne side
 6. Udgaver, litteratur og links


En dansk students eventyr i udgaven fra 1958
En Dansk Students Eventyr udgivet af Frederik Nielsen med illustrationer af Eiler Krag. Gad 1958.
Fragmentet
Titlen er ikke Poul Martin Møllers egen. Den skyldes vennen Chr. Thaarup, der ordnede hans efterladte papirer, efter at halvbroderen Chr. Winther havde givet op. Poul Møller var - som Licentiaten - et rodehoved. Manuskriptet til Novellen befandt sig langt fra i renskrevet stand, men hulter til bulter med rettelser og håndskrevne tilføjelser. Hvad værre var, her og der manglede der en side, og i sidste kapitel observeredes en større lakune - ballet på Ravnsborg. "En dansk Students Eventyr" er således reddet fra en naturlig undergang.
    Diskussionen om den har – litteraturteoretisk – ofte handlet om, hvorvidt fragmentet nu er en roman eller novelle. Ud fra en generel genredefinition, hvor en novelle defineres som en kortere prosatekst, der har 'begivenheden' som styrende element, hvorimod romanen er defineret med 'mennesket' som det styrende element, der som prisme samler handlingen omkring sig, er "En dansk Students Eventyr" nærmest en roman. Men på grund af fragmentets karakter af netop fragment, kaldes det populært "Novellen".
    I Studenterforeningens arrangementsbog er de pågældende oplæsningsaftener indskrevet med formuleringen, at Poul Møller læste af sin Novelle. Dengang tog man lidt let på genren, fordi romanen var noget forholdsvis nyt som seriøs kultur, hvorimod novellen var uhyre populær. Eksempelvis skriver Søren Kierkegaard i sin dagbog i 1835, at han netop har læst H.C. Andersens novelle "Improvisatoren". Roman eller ej - havde Poul Møller skrevet fragmentet 'færdigt', ville det have været den første dannelsesroman i 1800-tallet. Nu blev det netop den ovennævnte "Improvisatoren".
    Novellen består af 4 kapitler. Det første kapitel skildrer en gruppe studenter, der er forsamlet en sommeraften hos en ven på et landsted ved Strandvejen. Samtalen drejer sig om en udebleven kammerat, Frits Klinger, der så pludselig træder ind og levendegør omtalen. Kapitel 2 har titlen "Møllekroen", hvor Frits tager ophold efter en improviseret lystvandring og hvor han får øje på den små Marie. Det teatralske selvmordsforsøg, der kommer ud af mødet, omdannes i vennernes redningsaktion og muntre lag til deltagelse i en forestående andejagt (sic!).
    Det følgende kapitel, der er bogens højdepunkt af komiske og groteske optrin, handler om denne jagt, hvor Licentiaten gør sin entré. Som tilskuere til jagten er fruen af Ravnshøj og hendes datter, den dejlige Sophie. Frits, der forstår at charmere damerne, bliver inviteret til et bal på herregården den næste dag. Herom handler det 4. og sidste kapitel. Og det er her, der er en stor lakune i manuskriptet, der betyder at selve ballet forbliver ubeskrevet. Frits, der åbenbart er gået i selvsving med en and i øret, bliver den følgende dag venligt sat på plads af Sophie.
    "Men de hører jo slet ikke efter, hvad jeg". Midt i denne replik slutter Novellen. Svend Åge Madsen eller Per Højholt kunne ikke have gjort det mere udspekuleret. At fragmentet lever den dag i dag er et lille mirakel. Og dét oven i købet som en sværvægter blandt den danske litteraturs klassikere.
    Det var historien om det krøllede manuskript.


Til  13. Udgaver, litteratur og links

Til toppen
Tilbage til Poul Martin Møllers hovedside

Publiceret 20. marts 2003. Opdateret 8. november 2005.
© Iben Holk og Per Hofman Hansen.