Epoke - danske romaner før 1900

Til Epokes forside
Epokes forside


Epoker og ismer
Romantik
Romantisme
Realisme/Idealisme
Realisme/Nyromantik
Realisme/Impressionisme
Naturalisme
Det moderne gennembrud
Symbolisme
Det sjælelige gennembrud
Mytisme
Det virkelige gennembrud

Kontakt Epoke
Poul Martin Møller

En dansk Students Eventyr (1824)

13. Udgaver, litteratur og links
Af IBEN HOLK

 1. Teksthistorie 1824
 2. Synsvinklen 1870
 3. Romantismen
 4. Idealismens 8 ord
 5. Jegets dannelse
 6. Den absolutte
 7. Livsfilosofi
 1. Kunstsyn
 2. Realismens æstetik
 3. Periodisering
 4. Selviagttagelsen
 5. Fragmentet
 6. Udgaver og litteratur Du er på denne side


Udgaver af En dansk Students Eventyr
 • En dansk Students Eventyr. Med efterskrift af Jens Smærup Sørensen. Gyldendal, 1986. (Gyldendals klassikere).
  bibliotek.dk
 • En dansk students eventyr. En ufuldendt novelle. Udgivet af Dansklærerforeningen ved Brorson Fich. 9. oplag. Gyldendal, 1969.
  bibliotek.dk
 • En dansk Students Eventyr og Lægdsgaarden i Ølsebye-Magle. Optrykt efter Frederik Nielsens udgave fra 1958. Udgivet med efterskrift af Frederik Nielsen, 3. oplag af Gyldendals bibliotek. Gyldendal, 1980. (Gyldendals bibliotek. Dansk litteratur ; bind 8).
  bibliotek.dk
 • En dansk Students Eventyr og andre Arbejder. Udvalg og indledning af Georg Christensen. Det Danske Forlag, 1958. (Danske klassikere).
  bibliotek.dk
 • En dansk Students Eventyr. Udgivet og indledet af Frederik Nielsen. Med illustrationer af Eiler Krag. Gad, 1958.
  bibliotek.dk
 • En dansk Students Eventyr. Den komplette tekst er tilgængelig som fuldtekst elektronisk dokument på Arkiv for Dansk Litteratur på Det kongelige Bibliotek.
Litteratur om En dansk Students Eventyr
 • Udmærkede introduktioner til En dansk Students Eventyr findes i de ovennævnte udgaver. Desuden kan der henvises til:
 • John Chr. Jørgensen: Realismen i "En dansk Students Eventyr". Side 61-152. I: hans: Den sande kunst. Studier i dansk 1800-tals realisme: Poul Møller, Hans Egede Schack, Georg Brandes, Herman Bang. Borgen, 1980.
  bibliotek.dk
 • Anne-Marie Mai & Mogens Davidsen: Digtning i stykker. Poul Martin Møller: 'En dansk Students Eventyr'. I: Læsninger i dansk litteratur. 2. bind: 1820-1900. Odense Universitetsforlag, 1998, side 35-51, 333-34.
  bibliotek.dk
 • Lars Møller: Poul Martin Møller og totalitarismen. I: Epoke. Magasin '85, 1985, nr. 4, s. 26-34. (Tillæg til Jyllands-Posten).
  bibliotek.dk
 • Uffe Andreasen: Poul Møller og romantismen. Den filosofiske idealisme i Poul Møllers senere forfatterskab. Gyldendal, 1973.
  Indhold: Filosofi, religion, kunstsyn, politik, digtning, resultat.
  bibliotek.dk
 • Ib Ostenfeld: Poul Martin Møllers Licentiat. En Studie i den menneskelige Personlighed. I hans: Livsfangen og andre Menneskeskildringer fra Fantasi og Virkelighed, 1968, pp. 133-51.
  bibliotek.dk
 • Vilh. Andersen: Novellen. I hans: Poul Møller. Hans Liv og Skrifter efter trykte og utrykte kilder. I hundredaaret for hans fødsel. 3. udgave. Gyldendal, 1944, side 187-272.
  bibliotek.dk

Til toppen
Tilbage til Poul Martin Møllers hovedside

Publiceret 20. marts 2003. Opdateret 1. november 2012.
© Iben Holk og Per Hofman Hansen.