Epoke - danske romaner før 1900

Til Epokes forside
Epokes forside


Epoker og ismer
Romantik
Romantisme
Realisme/Idealisme
Realisme/Nyromantik
Realisme/Impressionisme
Naturalisme
Det moderne gennembrud
Symbolisme
Det sjælelige gennembrud
Mytisme
Det virkelige gennembrud

Kontakt Epoke
Prometheus (1832-34)
Maanedskrift for Poesie, Æsthetik og Kritik udgivet af Adam Oehlenschläger.

Titelblad til Prometheus
Indholdsfortegnelse til Prometheus
Indholdsfortegnelse til Prometheus - fortsat
Prometheus - Den blege Ridder. En fortælling

Til toppen
Om Prometheus

Publiceret 3. april 2004. Iben Holk og Per Hofman Hansen.