Epoke - danske romaner før 1900

Til Epokes forside
Epokes forside


Epoker og ismer
Romantik
Romantisme
Realisme/Idealisme
Realisme/Nyromantik
Realisme/Impressionisme
Naturalisme
Det moderne gennembrud
Symbolisme
Det sjælelige gennembrud
Mytisme
Det virkelige gennembrud

Kontakt Epoke
Focus på litteraturhistorier
– om symbolismen 


 Af IBEN HOLKKeld Zeruneith
  Claussen og Jørgensen
  Det symbolistiske manifest
  En fodnote

Poul Vad
  Den Frie Udstilling
  Idé og tegnværdi
  Dengang og nu
  "Hammershøi"
  Nyromantik
  Det dekorative
  Artemis-analysen
  Indholdets idealitet
  Den symbolistiske labyrint
  Det almindeliges mystik
  Symbolisme

Spurvesol
  Fra Strindberg til David Bowie
  Pip!

Fra runer til graffiti
  Åbenhed og lukkethed
  Livschokket
  Ståpik på korset
  En ny "isme"

Litteraturhåndbogen
  Borgerlig bom
  Bagatellisering
  Hverdagene
  Det normale
  En fælde
Århundredskiftet 1896-1918
  Perioden
  Formatet
  I klemme
  Skurken
  Tomrummet
  Plus

1890'erne
  Emnet
  Synsvinklen
  Digtertyper
  Anarkistisk decadence
  Spirituel vitalisme

I Guds navn
  Sort hul


Focus på litteraturhistorier præsenterer analytiske undersøgelser af, hvorledes symbolismen bliver fremstillet eller be(mis)handlet i en række populære litteraturhistorier.
    Emnet er udspunget i kølvandet på portrættet af Johannes Jørgensen til Epoke, hvorfor teksterne i Focus på litteraturhistorier desuden optræder som afslutning på dette portræt under titlen Giovanni 1-3.
    Inden gennemgangen af litteraturhistorierne vendes blikket imod to nyere biografier, hvor symbolismen som kunstart og stilretning indtager en afgørende position.
    Det drejer sig om Keld Zeruneiths Fra klodens værksted. En biografi om Sophus Claussen (1992) samt Poul Vads Hammershøi. Værk og liv (1988).


De behandlede værker

  Keld Zeruneith: Fra klodens værksted. En biografi om Sophus Claussen (1992).
bibliotek.dk
  Poul Vad: Hammershøi. Værk og liv (1988).
bibliotek.dk
  Spurvesol. Bind 2. Udgivet af Peter Kaspersen, Jens Skovholm, Ivan Z. Sørensen (1989).
bibliotek.dk
  Dansk litteratur fra runer til graffiti. Af Carl Johan Bryld m.fl. (1988 og nyere).
bibliotek.dk
  Litteraturhåndbogen. Bind 1: Litteraturhistorisk oversigt. Redigeret af Ib Fischer Hansen m.fl. (1989 og nyere).
bibliotek.dk
  Århundredskiftet 1896-1918. (Periodeserien). Ved Bo Hakon Jørgensen (1975).
bibliotek.dk
  1890'erne. Ubehaget i kulturen. (p.t. serien). Ved Anders Bollerup (1975).
bibliotek.dk
  I Guds navn. Nordisk kvindelitteraturhistorie, bind 1. Redaktion Eva Hættner Aurelius og Anne Marie Mai (1993).
bibliotek.dk

Til hovedsiden


Publiceret 5. august 1999. Opdateret 1. november 2012.
© Per Hofman Hansen og Iben Holk.