Epoke - danske romaner før 1900

Til Epokes forside
Epokes forside


Epoker og ismer
Romantik
Romantisme
Realisme/Idealisme
Realisme/Nyromantik
Realisme/Impressionisme
Naturalisme
Det moderne gennembrud
Symbolisme
Det sjælelige gennembrud
Mytisme
Det virkelige gennembrud

Kontakt Epoke
Vagten (1899-1900)
Tidsskrift for litteratur, kunst, videnskab, politik

Omslag til Vagten
Titelblad
Digt af Ludvig Holstein

Til toppen

Publiceret 3. april 2004. Iben Holk og Per Hofman Hansen.