Epoke - danske romaner før 1900

Til Epokes forside
Epokes forside


Epoker og ismer
Romantik
Romantisme
Realisme/Idealisme
Realisme/Nyromantik
Realisme/Impressionisme
Naturalisme
Det moderne gennembrud
Symbolisme
Det sjælelige gennembrud
Mytisme
Det virkelige gennembrud

Kontakt Epoke

KULTURARV I ØJENHØJDE
Epoke - danske romaner før 1900
Analyse • Periode • Portræt
Skrevet af IBEN HOLK og redigeret af PER HOFMAN HANSEN

H.C. Andersen, Jens Baggesen, Herman Bang, Steen St. Blicher, Georg Brandes, Sophus Claussen, Holger Drachmann, Mathilde Fibiger, M.A. Goldschmidt, Thomasine Gyllembourg, J.L. Heiberg, J.P. Jacobsen, Johannes V. Jensen, Johannes Jørgensen, Søren Kierkegaard, P.M. Møller, Henrik Pontoppidan, Gustav Wied

Redaktionen af "Epoke - danske romaner før 1900" er afsluttet.
Epoke blev til på Silkeborg Bibliotek i årene 1998-2008, hvorefter redaktionen blev lukket.
Fra 2016 er det alene forfatter og redaktør, der står for driften af Epoke. Silkeborg Bibliotek har derfor ikke længere noget ansvar for Epoke.
Iben Holk og Per Hofman Hansen

Men Epoke er fortsat 1800-tallets litteraturhistorie på internettet og omhandler et udvalg af romankunstens resultater, veje og indsigter fra Jens Baggesen til Johannes V. Jensen.

Om Epokes art og karakter: Iben Holks indgang til litteraturen svarer til hans indgang til verden og livet, den er fænomenologisk. Ligesom hans forståelse og fortolkning er æstetisk og ontologisk orienteret (organismetanken). Hovedsynspunktet er med andre ord almenmenneskeligt.

"Det er både lærerigt og opmuntrende at se Johannes V. Jensen bragt til ære og værdighed igen. I dette genopbygningsarbejde vil Iben Holks essay om myterne kunne få sin igangsættende betydning"
JENS KISTRUP i anmeldelse i Weekendavisen af Iben Holks "Jærtegn. Et essay om Johannes V.Jensens myter".

Epoke modtog gennem årene støtte fra Augustinus Fonden, Uddannelses-styrelsens Mediesektion, Kunstrådet, Litteraturrådet, Styrelsen for Bibliotek og Medier, Edv. Petersens Biblioteksfond og Silkeborg Kommunes Kulturudvalg.

Om Epoke  | Kontakt Epoke | Epoke og ophavsret
Sidst opdateret 17. juni 2022.